Wednesday, June 17, 2015

The Amazing Video Mapping of the Aguinaldo House

Bilang bahagi ng ika - 117 taon ng pag - alaala sa Araw ng Kalayaan, sa pangunguna ng DOT Region IV-A, TIEZA, NHCP at Lokal na Pamahalaan ng Kawit, binigyang buhay sa pamamagitan ng video mapping ang tahanan ni Kapitan Emilio Aguinaldo ng kinapapalooban ng mga simbolismo maiuugnay sa ating pagka-Filipino at pangyayari sa ating mayamang kasaysayan na humubog sa ating bayan.

Kuha noong gabi ng ika-12 ng Hunyo 2015, ika-117 Pagdiriwang sa Paggunita ng Araw ng Kalayaan

Narito naman ang video edition ng nasabing larawan

Bilang bahagi ng pag - alaala sa Araw ng Kalayaan, sa pangunguna ng DOT Region IV-A, TIEZA, NHCP at Lokal na Pamahalaan...
Posted by Johhan Joseph Ararao on Saturday, June 13, 2015


Mula sa manulat at kuha ni Johhan Ararao

0 comments :

Post a Comment